بیمه مسافرتی

در این بیمه‌نامه که طرحی نوین برای خدمات‌رسانی بهینه به هموطنان گرامی می‌باشد، کلیه مسافرانی که عازم خارج از کشور هستند، می‌توانند با خرید بیمه‌نامه مسافران خارج از کشور، از پوشش‌های درمانی این نوع بیمه‌نامه در سراسر دنیا بهره‌مند شوند. این بیمه‌نامه با توجه به قرارداد فی‌مابین شرکت بیمه …. و شبکه بین‌المللی شرکت آهوان  تضمین و ارائه می‌شود. موضوع این بیمه‌نامه جبران هزینه‌های بیماری در خارج از کشور می‌باشد.
۱ – پرداخت هزینه های پزشکی، جراحی داروخانه و بیمارستان
۲ – پرداخت هزینه فوریت های پزشکی و دندانپزشکی
۳ – پذیرش و انتقال پزشکی بیمار به نزدیکترین مرکز درمانی با بازگرداندن وی به ایران تحت مراقبت های پزشکی
۴ – پرداخت هزینه دعاوی حقوقی و کیفری مطابق مفاد قرارداد
۵ – راهنمایی و کمک رسانی در صورت سرقت یا مفقود شدن مدارک مسافرتی
۶ – بازگرداندن همراه به ایران در صورت فوت یا انتقال پزشکی بیمه شده
۷ – پرداخت هزینه عزیمت همراه به بالین بیمه شده بستری در بیمارستان
۸ – بازگرداندن جسد به ایران در صورت فوت به هر علت بیمه شده در طول مسافرت

کلیه خدمات این بیمه نامه مطابق با شرایط عمومی و خصوصی پیوست، توسط شبکه بین المللی شرکت (گلف اسیست) تضمین و ارائه میگردد.
در صورت نیاز به خدمات، با مرکز زیر تماس حاصل نموده نام، شماره بیمه نامه و شماره گذرنامه خود را اعلام نمایید:
۱ – شرکت گلف اسیست، بحرین، منامه سنتر، ورودی ۴، طبقه اول

شماره تماس: ۱۷۲۷۸۸۹۹ – ۰۰۹۷۳
۲ – مرکز ایرلند  شماره تماس: ۳۹۱۵۶۰۶۷۸ – ۰۰۳۵
۳ – مرکز اسپانیا    شماره تماس ۹۱۵۸۱۱۸۲۱ – ۰۰۳۴
در صورتیکه بیمه شده به هر دلیل موفق به تماس یا دریافت خدمات از شرکت گلف اسیست نگردد مراتب را از طریق دورنگار شماره ۱۷۲۱۵۱۷۷ – ۰۰۹۷۳ و یا ارسال نامه به صندوق پستی ۲۹۷۰ منامه به شرکت گلف اسیست اعلام نماید تا پس از تشکیل پرونده پیگیری های بعدی از کشور ایران میسر گردد.

قابل توجه:
– بیمه نامه های صادره شش ماهه و دوازده ماهه برای سفرهای مکرر معتبر میباشد. مشروط به اینکه مدت هر سفر بیش از ۹۲ روز متوالی نباشد.
– هر گونه اعلام خسارت باید حداکثر ظرف مدت ۱۶۸ ساعت ۷۱ روز) به شرکت امداد رسان سفری اطلاع داده شود.
– هزینه های مربوط به بیماری موجود، عود شونده، مزمن، ادامه دار یا بیماری هایی که بیمه شده قبلا به انها مبتلا و تحت درمان بوده است قابل پرداخت نمیباشد.
– حوادث ناشی از ریسک های شغلی بیمه گذار تحت پوشش نمیباشد.

More More

All Right Reserved 2016

www.Ahunan.ir