چابکسر – رامسر ( ۲ روزه )

رامسر چابکسر( تور ویژه )

دیدنی ها : طبیعت چابکسر ، موزه رامسر ، روستای پلکانی ماسوله و سواحل زیبای دریای خزر

خدمات : وسیله نقلیه توریستی ، صبحانه ( ۲ وعده ) ناهار گرم ( ۲وعده ) شام گرم ( ۱ وعده ) پذیرایی بین روز ، بیمه ، راهنما ، اقامت در مجتمع آهوان چابکسر

مدت سفر : ۲روز

محل حرکت :میدان آرژانتین – ساختمان بانک تجارت – آژانس آهوان

ساعت حرکت : ساعت ۶  صبح( لطفا ۲۰ دقیقه قبل از سفر در محل حرکت  حضور به هم رسانید )

هزینه : -/۷۹۰۰۰۰  ریال

لوازم ضروری : شناسنامه ، دارو و لوازم بهداشتی شخصی ، کفش مناسب ، بادگیر،لباس گرم

توجه :

۱- اختصاص اتاق در مجتمع به مسافران بر اساس ترکیب نفرات تور و به ظرفیت مجتمع بستگی خواهد داشت .

۲- برنامه های اعلام شده با توجه به شرایط آب و هوایی و یا عوامل محیطی و فنی قبل از سفر ویا در حین سفر قابل

جا به جایی است .

More More More

All Right Reserved 2011, AHUAN AGENCY, Design by www.adco.ir

www.Ahunanagency.ir